Perkembangan Perkebunan › Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)

Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)

NTP-Pr

Perkembangan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) di Jawa Timur dalam kurun waktu Januari - Agustus 2015. Berikut data perkembangan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) di Jawa Timur Tahun 2015:

Tabel Perkembangan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di Jawa Timur Bulan Januari - Agustus 2015
Indeks Bulan
Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Indeks diterima
122,58
122,92
121,01
120,64
120,43
119,87
121,74
124,59
Indeks dibayar
118,68
118,03
118,89
119,17
119,78
120,18
120,90
121,52
NTP-Pr
103,29
104,14
101,79
101,23
100,54
99,74
100,69
102,53

Dan berikut data perkembangan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr) di Jawa Timur kurun waktu Tahun 2011 - 2014

Tabel Perkembangan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di Jawa Timur Tahun 2011 - 2014
Indeks Tahun
2011
2012
2013
2014
Indeks diterima
130,10
138,29
145,03
116,77
Indeks dibayar
136,99
144,15
155,27
112,71
NTP-Pr
95,66
96,62
94,02
103,60

Galleri Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur